Συνέδρια

EUROLOGO conference 1987 - Dublin 

 

EUROLOGO conference 1989 - Gent 

 

EUROLOGO conference 1991 - Parma 

EUROLOGO conference 1993 - Anavisos 

EUROLOGO conference 1995 - Birmingham   

 

EUROLOGO conference 1997 - Budapest, HUNGARY

Constructionism 2010 – France, Paris http://etl.ppp.uoa.gr/constructionism2010/video_index.html

Constructionism 2012 – Greece, Athens

 

Constructionism 2014 – Austria, Vienna

 

Constructionism 2016 – Thailand, Bangkok

 

Constructionism 2018 – Vilnius, Lithuania

Constructionism 2020  Dublin