top of page

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο:

Από την επίγεια στην εναέρια εκπαιδευτική ρομποτική: Εξετάζοντας τη χρήση των drones

Γ. Κουτρομάνος, Τ. Σιβένας, Γ. Γεωργιάδης
Εργαστήριο Πληροφορικής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ


Το σεμινάριο είναι δωρεάν και θα διεξαχθεί δια ζώσης την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, σε εργαστήριο υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, από τις 2:15 μμ μέχρι τις 4:45.μμ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 20. Σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον 20 επιλαχόντες τότε θα δημιουργηθεί και πρωινό τμήμα (8:00 πμ-10:30 πμ) με τους 20 πρώτους από αυτούς.
Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων/ουσών για τις δυνατότητες της νέας γενιάς εναέριων ρομπότ, γνωστών ως drones, στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και η ενασχόλησή τους με τον προγραμματισμό και την πτήση τους μέσω εφαρμογών προσομοίωσης και οπτικού προγραμματισμού.

 

Απευθύνεται σε όσες και όσους έχουν σχέση με την εκπαιδευτική ρομποτική, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε φοιτητές/τριες που μελλοντικά προτίθενται να αξιοποιήσουν τα drones στο πλαίσιο της ρομποτικής στη διδασκαλία τους.  Το εργαστήριο αποτελείται από τρεις φάσεις. 

  • Στην Φάση Α΄, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της εναέριας ρομποτικής στην εκπαίδευση καθώς και τα είδη των drones που μπορούν να αξιοποιηθούν σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. 

  • Στη Φάση Β΄, παρουσιάζονται οι δυνατότητες προγραμματισμού των drones σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού μέσω της εφαρμογής droneblocks και Scratch 3.0. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώνονται με το περιβάλλον προσομοίωσης πτήσης που περιλαμβάνεται στην ίδια εφαρμογή. 

  • Στη Φάση Γ΄, οι συμμετέχοντες/ουσες αναπτύσσουν κώδικα οπτικού προγραμματισμού για την αξιοποίηση των drones στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και πραγματοποιούν πτήση με τα 6 RyzeTellodrone for STEM education©, που θα είναι διαθέσιμα από τους εισηγητές του εργαστηρίου.

bottom of page